Öğretmen Webınarları

Projemiz kapsamında öğretmenlerimizin Eğitim/Sınıf ortamında kullanabilecekleri yararlı ve verimli WEB 2.0 Araçlarının tanıtılması için bir dizi Eğitim Webinarları düzenlenmesi planlanmıştır.

Webinarlarda Projemiz kapsamında katıldığımız yurt dışı yapılandırılmış kurs ” Tablets and Smartphones: Using Mobile Devices as Educational Tools”eğitim etkinliğinde öğrenilen Web 2.0 araçlarının tanıtılması kararlaştırılmıştır.

Bu bağlamda öğretmenlerimizin dersleri daha aktif ve interaktif bir şekilde işlemelerine yardımcı olabilecek,uzaktan eğitimde de rahatlıkla kullanabilecekleri WEB 2.0 araçları belirlenmiştir. Buna göre;

Padlet

Kahoot

StoryJumper

BaamBozzle

LearningApps

Educandy

Bookcreator v.b

araçlarınnın özelliği,kullanım şekli, içerik üretme ve öğrencilere ulaştırma konularında ayrıntılı bir şekilde çalışmaların yapılacağı atölye çalışmaları planlanmıştır.

Proje irtibat kişisi Yıldız Kara tarafından yürütülecek olan çalışmalar uzaktan eğitim yoluyla ZOOM üzerinden gerçekleştirilecektir.

I. WEBİNAR

Davetiye Okul resmi WhatsApp grubunda paylaşılarak tüm öğretmeneler davet edilmiştir.

23/12/2020 tarihinde yapılan ilk Webinar etkinliğimize okulumuzdan gönüllü öğretmenler ve paydaş okulumuz Gazi Anadolu Lisesi’nden istekli öğretmenler katılmıştır. Katılımcı öğretmenlerimizin talebi üzerine birinci Webinar çalışmasında PADLET aracı ayrıntılı bir şekilde tanıtılmış,nasıl kullanılacağı,öğrencilerden paylaşım istenilmesi durumunda öğrencilere nasıl yönlendirilme yapılacağı konusunda detaylı tanıtımlar yapılarak atölye çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Ayrıca, KAHOOT Quiz aracı öğretmenlere gösterilmiş sıradaki oturumda KAHOOT Quiz aracında nasıl içerik geliştirileceği konusunda atölye çalışmasının yapılacağı kararlaştırılmıştır.

Öğretmenlere WEB 2.0 Araçları SUNUSU :

Web 2.0 Tools Teachers

 

   

 

   

 

   

WEBİNAR 2

SELFY Projesinin amaçları arasında Akıllı telefon bağımlılığına farkındalık sağlarken Akıllı Telefon/Smart Phone ile Akıllı Eğitimin/Smart Education sağlanmasına katkı sunma hedefleri bulunmaktadır. Pandemi süreci dolayısıyla Akıllı Eğitim çalışmalarımız online olarak devam ediyor. Akıllı Eğitim çalışmalarımız kapsamında, proje irtibat kişisi Okulumuz İngilizce öğretmeni Yıldız Kara tarafından öğretmenlerimizin Uzaktan/Yüz yüze Eğitimde  derslerinde rahatlıkla kullanabilecekleri Web 2.0 araçlarını tanıma ve kullanabilme eğitimi atölye çalışmaları yapıldı.

Akıllı Eğitim faaliyetimiz kapsamında Uzaktan Eğitimde online eğitimlerimiz 23 Aralık 2020 tarihinde,ZOOM üzerinden sınıf içi veya sınıf dışında işbirlikçi çalışmayı kolaylaştıran, öğrencilerin paylaşımlarını rahatlıkla öğretmenlerine ulaştırabilmelerini sağlayan, yazıların,  videoların, görsellerin ve birçok sanal materyallerin toplanabileceği bir dijital pano olan PADLET aracı ayrıntılı bir şekilde anlatılarak gerçekleştirildi.

05/01/2021 tarihinde yapılan eğitim etkinliğimizde Quiz Hazırlama aracı KAHOOT ve interaktif ders materyali hazırlama aracı WORDWALL  Zoom üzerinden yapılan online ders ile iki oturum şeklinde detaylı bir şekilde anlatıldı. Okulumuzdan ve ilimizden gönüllü öğretmenlerin katılımıyla verimli bir şekilde gerçekleştirilen atölye çalışmalarımıza link üzerinden ulaşabilirsiniz.

Online ders kaydı için tıklayınız.

https://youtu.be/2jIAovT9PkU

https://youtu.be/5AYNci5Sos0