Anketler

Projemiz Kapsamında öğrencilerimizin Akıllı Telefon ve Teknoloji Bağımlılığı durumlarını görmek ve projemizin sağladığı kazanımları değerlendirmek için kendi öğrencilerimize ve aynı amaçla yürüttüğümüz ”Ne Kadar Bağımlıyım Ne Yapabilirim?,ID: 177439”, ”Safe &Smart Education ID:201098” , ”Bettter User safer Future/Bilinçli İnternet Güvenli Gelecek,ID: 201090” eTwinning projelerimizde beraber çalıştığımız ortak okul öğrencilerimize bir çok anket/ölçek uygulanmıştır.

Projenin temel başlangıç ölçeği; bilimsel güvenilirliği ve geçerliliği Kwon ve arkadaşları tarafından ispatlanmış ;

AKILLI TELEFON BAĞIMLILIĞI ÖLÇEĞİ-KISA FORMU,Kwon,2013, düzenli olarak ( her sene başında ve sene sonunda) okulumuzda öğrencilerimze uygulanmış ve sonuçları değerlendirilerek öğrencilerle paylaşılmıştır.

 ATBÖ-KF

İlk anketimizi projenin başlangıç aşamasında okulumuzda 183  öğrenciye uyguladık. Anket sonuçlarına göre; 60 tam puan üzerinden değerlendirilen ölçekte 45 kesme puanı ile öğrencilerimizde Akıllı telefon bağımlılığı derecesi riskli seviyede görülmüştür.

Ölçek  sonuçları Proje başlangıcında Proje Tanıtım Konferansında öğrencilerimizle paylaşılmıştır.

   

     

Projemiz kapsamında kurduğumuz ”Bilişim ve İnternet Kulübü” öğrencilerimize uyguladığımız ATBÖ-KF Ölçeği

ÖLÇEK SONUÇLARI:

https://docs.google.com/forms/d/1_McJtmhvA8ULFagpl3FLnuOQKtJVblxykjeDIa1_xUw/edit#responses

Projemiz 2. yılında okulumuz öğrencileri ÖLÇEK SONUÇLARI;

https://docs.google.com/forms/d/1OfRfIbyaRSwcsOUEQlGxZ_YElYFe3GPkBVGD_OQckTE/edit#responses

Norveç Okul Proje ortağımız öğrencileri ATBÖ-KF Ölçek Sonuçları;

https://docs.google.com/forms/d/1hvKiwO71N62CI5DFH0lAv-gnALyUnCtkr097-JZYM3k/edit#responses

Estonya Proje Ortağımız;

https://docs.google.com/forms/d/1oSwehTy1-T5lHR3UdxlCJ0v4hB3mfL_8E-knT3K-KaY/edit#responses

Finlandiya Proje Ortağımız;

https://docs.google.com/forms/d/1_gyoZAhqmDM0ecDkEy5ONEhMA_sjHHSoiBCNh6ck6T8/edit#responses

Portekiz Proje Ortağımız;

https://docs.google.com/forms/d/1TGD5DLLNikqR8RnQjsUr0-Dc2TNxTtfdIS43tShhwxs/edit#responses

Yunanistan Proje Ortağımız;

https://docs.google.com/forms/d/1MWymp6LMs7Oyjm_wBiz51YNZvvziYLgBW9KEGdYkzgY/edit#responses

Eylül 2019 ve Haziran 2020 tarihleri arasında Akıllı Telefon Bağımlılığına farkındalık uyandırmak amacıyla yürüttüğümüz eTwinning projelerimiz dahilinde uyguladığımız Ölçek Sonuçlarımız proje ortaklarımız öğretmenler tarafından değerlendirilerek gerekli önlemlerin alınması için çalışmalar yapılmıştır.

Eğitimde Kaliteyi artırmak için Eğitimde kullanılabilecek WEB 2.0 araçlarının tanıtılması projemiz amaçları arasında bulunmaktadır. Bu sebeple okulumuzda öğretmen ve öğrencilerimizin ihtiyaç duyduğu araçları belirlemek için okulumuz öğretmen ve öğrencilerine Eğitimde Yenilikçi Yaklaşımlar anketlerini uyguladık.

Öğretmenler için;

https://docs.google.com/forms/d/1x4ML0LrJzDkx5ZvntT76QJ23flO2vZt4pn7aOuUP5TU/edit#responses

Öğrenciler için;

https://docs.google.com/forms/d/1n_TbSdNomJsRB20EZzogxQZwU3JLIjps7MIOUOn2WUE/edit#responses

Anket sonuçları değerlendirilerek projemizde görevli öğrenciler tarafından okulumuz TUBİTAK BİLİM fuarında stant açılarak Web 2.0 araçları tanıtımı yapılmıştır.

Pandemi Dönemi

Okulumuza yeni gelen 9. sınıf öğrencilerimize uyguladığımız Ölçek Sonuçları;

https://docs.google.com/forms/d/1IJxLNbHaqYAFYu5ZSkQ1ddlGK35G-WOQR0_uc1S8Lts/edit#responses

Okulumuzda projemiz kazanımlarını ve beklenen sonuçları değerlendirmek amacıyla ATBÖ-KF ölçeği 10. ve 11. sınıflardan önceki yıl ile aynı öğrencilere uygulanmıştır.  Ölçek Sonuçları;

https://docs.google.com/forms/d/1yHTTI88JymYP5hH-s8QY24ySduoBUt47-RFO-LE24Bc/edit#responses

Ölçek sonuçları değerlendirildiğinde;

-9. sınıf öğrencilerimize göre 10. ve 11. sınıf öğrencilerimizde Akıllı Telefon ile zaman geçirme daha azdır,

-aynı ölçeğin uygulandığı  10 ve 11. sınıf öğrencilerimizde geçen seneye nazaran ciddi oranda azalma vardır, Proje başında %53 bağımlılık oranı belirlenen 2018 9. sınıf öğrencileri,( bu sene 11. sınıf) aynı öğrenci grubunda bağımlılık oranı % 35 olarak ölçülmüştür.

-öğrencilerin telefon kullanım yöntemlerinde değişiklik olmuştur.

Ölçek değerlendirme görüşmelerinde; öğrenciler eskiye nazaran sosyal medya hesaplarını ve online oyunları daha az kullandıkları bunun yerine telefonlarında, artık derslerinde işlerine yarayabilecek; Liveworksheets,Educandy,Canva ,Wordwall,Learning Apps gibi Web 2.0 araçlarını da kullanabildiklerini ifade etmişlerdir.