Yapılandırılmış Kurslar

Projemiz dahilinde;belirlenen kriterlere göre seçilmiş öğretmenler/yöneticiler 4 farklı yapılandırılmış kurs/Eğitim etkinliğine katılmaları planlanmıştır.

1.Coding in All Educational Context/Tüm Eğitim AlanlarındaKodlama /Portekiz

‘Her okuldaki her öğrencinin bilgisayar bilimlerini öğrenmek için fırsatı olmalıdır’söylemiyle kodlama yoluyla bilgisayar bilimine verilen önem MEB Yenilik ve Eğitim Teknolojileri (YEĞİTEK) tarafından vurgulanmıştır.Okulumuzda kodlama dünyasına ilk adım atılmıştır ancak geliştirilmesi ihtiyacı doğmuştur.Avrupa standartlarında tüm öğrencilerimizin kodlama dünyasına giriş yapabilmeleri,yaratıcılık yeteneklerine yardımcı olabilmek,kodlama etkinliklerini verimli kılmak adına gerekli teknolojik ihtiyacın gözlemlenip Avrupa boyutunda karşılanması ve okulumuzda derslere entegre edilebilmesinin yollarını deneyimlemek üzere belirlenen kriterlere uygun 3 öğretmen bu eğitim etkinliğine katılacaktır.

2.Tablets and Smartphones:Using Mobile Devices as Educatipnal Tools/Tablet ve Akıllı Telefon: Mobil Cihazları Eğitim Aracı Olarak Kullanma/İrlanda

ICT’deki çeşitlilikler,yeni uygulamalar eğitime sınırsız imkan,araçlar sunmaktadır.Yapılan araştırmalar sosyal ağların eğitim ortamlarında kullanılmasının öğrenciler için motivasyon,etkililik ve iletişim yönüyle olumlu sonuçları olduğunu göstermektedir.Okulumuz öğretmenlerinin Dijital Göçmen(1980’den önce doğanlar)olarak nitelendirilmesinden hareketle,sosyal medyanın eğitim ortamlarında kullanılmasında öğrencilerin motivasyonunu,iletişim etkinliğini güçlendirmek,kuşaklar arasında dengeyi sağlamak için mesleki gelişimine teknolojik ihtiyacı olduğu hissedilen 3 öğretmen bu kursa katılacaktır.Bu kursta katılımcılar,teknolojiyi derslerine dahil edebilecekleri yeni fikirler edinerek Youtube,Facebook,İnstagram,Google slaytları,Prezi ve diğer yazılımların ve uygulamaların derslerde nasıl kullanılacağını öğrenecekler.Bu eğitim faaliyeti,Avrupa’nın en iyi eğitim sistemlerinden biri olması,Microsoft,Facebook,Google gibi bilişim firmalarının genel merkezi olması sebebiyle,katılımcılara canlı-yerinde gözlem imkanı sunması açısından İrlanda ülkesinden tercih edilmiştir.

3.Outdoor Activities/Açık Hava Eğitimi:Yeni Bir Eğitim Yöntemi /İtalya

‘Teknoloji size değil siz teknolojiye hükmedin’sloganıyla teknolojinin sağlıklı,etkin kullanımının yanı sıra sanal iletişimin gerçek iletişimin yerini alamayacağına dikkat çekmek hedeflerimizden biridir.Bu kursta katılımcılar,yüksek performanslı ekip kurma ve yönetme,ekip ruhunu güçlendirme,hoşgörü ve anlayışa teşvik etme,problem çözme,motivasyon,etkin iletişim geliştirme,güven,merhamet,empati geliştirme,özsaygı,bireysel farklılıklara saygı duyma,bariyerlerin yıkılması gibi özelliklerin geliştirileceği yöntemleri öğrenecekler.Bir ekip lideri olması,eğitim kalitesini geliştirmek için gerekli motivasyonu sağlama,problem çözme noktasında yetkinliklerini geliştirmesi adına okul müdürü,alanında başarılı fakat ekip ruhu,işbirliği,empati kurma alanında gelişmeye ihtiyaç duyan 3 öğretmen bu kursa katılacaktır.Bu kursun sonucunda katılımcılar,açık hava eğitim faaliyetlerini eğitim programlarına entegre edebilecek,etkili iletişim konusunda öğrencilere temel bilgi ve beceri kazandırabilme yetkinliğine erişebilecektir.

4.Stress Management/Stres Yönetimi-İspanya

Bağımlılığa iten temel sebeplerden birinin de stres olduğundan hareketle,bu eğitim faaliyetine katılan katılımcılar stres yönetimini öğrenerek,problemin oluşmadan önlenmesi için,sorunlara somut ve pratik çözüm bulabilme noktasında farkındalık kazanacaklar.Gün boyu öğrencilerle aynı ortamı paylaşan stres ve zaman yönetimi konusunda yönlendirme yapmaya ihtiyaç duyan,psikolojik destek verme boyutunda anında katkı sunmak,kendini geliştirmek isteyen 2 öğretmen,yetkinliklerini geliştirip Avrupa’daki meslektaşlarıyla karşılaştırma şansı bulabilmesi için 1 Rehber Öğretmen bu kursa katılacaktır.
Katılımcılarımız aldıkları yenilikçi,teknolojik,sorun çözme,etkili iletişim kurma kazanımları vasıtasıyla okulumuz,sadece sınava öğrenci hazırlayan değil,öğrencilerin sosyal ve bilimsel yeterlilikleri gelişmiş,geleceğe hazır,bireyler olmalarını sağlayacaktır.