STRESS MANAGEMENT

 

STRESS MANAGEMENT

İnsanların bir tehdit, zorluk ya da başa çıkamadıkları bir durum karşısında gösterdikleri içe dönük tepkiler strese sebebiyet vermektedir. Öğrencilerimizin aşırı derecede telefonlarını kullanma eğilimlerinden bir tanesinin de stres sebebi olduğu düşüncesiyle, projemiz kapsamında ‘’ Stress Management/Stres Yönetimi’’ konusunda yetkinlik kazanıp becerilerimizi geliştirme hedefi belirlemiştik.

Akıllı Telefon Bağımlılığına iten sebeplerden birinin stres olması dolayısıyla; stresi tanıma ve tespit etme, stresle başa çıkma yolları, stresi kontrol altına alma ve yönetebilme ve bu yetkinlikleri uygulamada eğitim-öğretime entegre edebilme becerileri geliştirmek amacıyla okulumuzdan 4 öğretmen; Rehberlik ve Psikolojik Danışman öğretmeni Yıldız ÜSTÜN, Biyoloji ve Sağlık Bilgisi öğretmeni Aynur Güvercin ve İngilizce öğretmenlerimiz Hatice SAĞLAM ve Yıldız Kara, 02-06/03/2020 tarihinde Lisbon, Portekiz’de ‘’Stress Management/Stres Yönetimi ‘’ adlı 5 günlük bir eğitim etkinliğine katılmışlardır. Yapılandırılmış Eğitim Etkinliğinde,

  1. Gün

Benim için stres nedir? ; İkişerli gruplar oluşturularak Hikaye Küpleri ile gruplar arasında tartışma ve iletişimin gücü yoluyla, stresin tanımını belirleme ve başa çıkma yollarını keşfetme. Farklı stres alanları nelerdir?

  1. Gün

HOLY TRIANGLE; Beyin(Amaçlar), Duyular ,Vücut ve Zihin üçgeni nedir? Arasındaki bağlantılar ve stres durumuyla ilişkisi.

9 ana duygu  ( korku,acı,kızgınlık,öfke,şaşkınlık,rahatsızlık,yalnızlık,hayal kırklığı,kırgınlık) arasındaki fark ve kontrol yöntemleri

  1. Gün

Roller; Sınıf ortamında olan ve olması gereken roller nelerdir? 5 Tane önemli rol ve etkileri.

Beyin ve roller arasındaki ilişki ve meta programları( sebepler, değerler, yönlendirme, referans, ilişki ve stres)

  1. Gün

Denge Çarkı,

Problemlere inme ve önyargıları sınırlama ( in a form of storytelling)

Denge Çarkı ile çözüm yolları. 3 Chairs: Me, problem and god

EGO States : Çocuk-Ebebeyn-Aile =) BEYİN

Okul Ziyareti ; Agrupamento de Escolas Professor Agostinho da Silva

  1. Gün

Alıştırmalar ve Oyunlar; Neden oyunlar? Katkıları ve iletişime etkileri.

Oyunlarda; öncesinden hazırbulunuşluluk , oyun esnasında ve sonrasında olması gereken durumlar, dikkat edilmesi gereken hususlar ,alınması gereken önlemler, ve stresle başa çıkma yolları.-Life Positions

Transactional Analysiss /İnsanlararsı İlişki Analizi, Eric Berne

Değerlendirme ve Sertifikasyon

 

Son derece değerli ve etkili bilgi ve beceriler geliştiren öğretmenlerimiz, ayrıca Lisbon kentinin tarihi ve kültürel değerlerini keşfetme şansı buldular.Aynı zamanda, Lisbon’un Sintra ilçesinde bulunan bir okula Okul Ziyareti gerçekleştirerek yurt dışındaki bir okul ortamını deneyimleme ve kendi eğitim sistemimizle karşılaştırma fırsatını buldular.

Selfykal.com

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir