Stress Management

                                            STRESS MANAGEMENT/STRES YÖNETİMİ

Projemizin üçüncü yapılandırılmış Kurs Eğitim Etkinliği Stres Yönetimi üzerineydi.

Pandemi süreci başlamadan hemen önce 2-6 Mart 2020 tarihleri arasında Eğitim etkinliğini gerçekleştiren öğretmenlerimiz Avrupa’da sürecin başlamış olması ihtimaline karşı yurt dışına giderken son derece temkinli ve hazırlıklı olarak yola çıkmışlardır.

   yanlarında sürekli maske,dezenfektan,kolonya bulundurarak özellikle havaalanlarında titiz davranarak sorunsuz bir şekilde eğitim etkinliğini tamamlamışlardır.

   STRES , insanların bir tehdit, zorluk ya da başa çıkamadıkları bir durum karşısında gösterdikleri içe dönük tepkiler strese sebebiyet vermektedir. Öğrencilerimizin aşırı derecede telefonlarını kullanma eğilimlerinden bir tanesinin de stres sebebi olduğu düşüncesiyle, projemiz kapsamında ‘’ Stress Management/Stres Yönetimi’’ konusunda yetkinlik kazanıp becerilerimizi geliştirme hedefi belirlemiştik.

Akıllı Telefon Bağımlılığına iten sebeplerden birinin stres olması dolayısıyla; stresi tanıma ve tespit etme, stresle başa çıkma yolları, stresi kontrol altına alma ve yönetebilme ve bu yetkinlikleri uygulamada eğitim-öğretime entegre edebilme becerileri geliştirmek amacıyla okulumuzdan 4 öğretmen; Rehberlik ve Psikolojik Danışman öğretmeni Yıldız ÜSTÜN, Biyoloji ve Sağlık Bilgisi öğretmeni Aynur Güvercin ve İngilizce öğretmenlerimiz Hatice SAĞLAM ve Yıldız Kara, 02-06/03/2020 tarihinde Lisbon, Portekiz’de ’Stress Management/Stres Yönetimi ‘’ adlı 5 günlük bir eğitim etkinliğine katılmışlardır. 

Yapılandırılmış Eğitim Etkinliğinde;

  1. Gün

Benim için stres nedir? ; İkişerli gruplar oluşturularak Hikaye Küpleri ile gruplar arasında tartışma ve iletişimin gücü yoluyla, stresin tanımını belirleme ve başa çıkma yollarını keşfetme. Farklı stres alanları nelerdir?

  1. Gün

HOLY TRIANGLE; Beyin(Amaçlar), Duyular ,Vücut ve Zihin üçgeni nedir? Arasındaki bağlantılar ve stres durumuyla ilişkisi.

9 ana duygu  ( korku,acı,kızgınlık,öfke,şaşkınlık,rahatsızlık,yalnızlık,hayal kırklığı,kırgınlık) arasındaki fark ve kontrol yöntemleri

  1. Gün

Roller; Sınıf ortamında olan ve olması gereken roller nelerdir? 5 Tane önemli rol ve etkileri.

Beyin ve roller arasındaki ilişki ve meta programları( sebepler, değerler, yönlendirme, referans, ilişki ve stres)

  1. Gün

Denge Çarkı,

Problemlere inme ve önyargıları sınırlama ( in a form of storytelling)

Denge Çarkı ile çözüm yolları. 3 Chairs: Me, problem and god

EGO States : Çocuk-Ebebeyn-Aile =) BEYİN

Okul Ziyareti ; Agrupamento de Escolas Professor Agostinho da Silva

  1. Gün

Alıştırmalar ve Oyunlar; Neden oyunlar? Katkıları ve iletişime etkileri.

Oyunlarda; öncesinden hazırbulunuşluluk , oyun esnasında ve sonrasında olması gereken durumlar, dikkat edilmesi gereken hususlar ,alınması gereken önlemler, ve stresle başa çıkma yolları.-Life Positions

Transactional Analysiss /İnsanlararsı İlişki Analizi, Eric Berne

Değerlendirme ve Sertifikasyon

Stress Management Lisbon

*Katılımcılarımız Sintra/Lisbon‘da bulunan Agrupamento de Escolas Professor Agostinho da Silva Ortaokul/Lise’yi ziyaret ederek Avrupa’daki okul ortamını tanıma şansı buldular. 

 

Okulun TEKNOLOJİ SINIFI‘nda Okul Müdürü Joaquim Trovao Portekiz Eğitim Sistemi ve okul öğrencileri Agrupamento de Escolas Professor Agostinho da Silva okulu hakkında kısa bir sunum yaptılar.

 

Öğretmenlerimiz Teknoloji Laboratuvarını ve yapılan etkinlikleri inceleyerek okulumuzla karşılaştırma fırsatı buldular.

 

     

Daha sonra sınıfları dolaşan öğretmenlerimiz okulun öğrencileriyle tanışma ve hem projemiz konusu Akıllı Telefon Bağımlılığı hem de Türkiye,Kültürü ve Türk Okulları üzerine söyleşi yaptılar.

Kurs sonunda Sertifikasyon;

5 gün süren Eğitim etkinliğimiz sonunda Proje İletişim Kişisi Yıldız kara tarafından Stress Management/Stres Yönetim Kursu öğretmenimiz Linas Starselskis‘e teşekkür etmek maksadıyla Trabzonspor Forması hediye edildi.

Katılımcılarımıza Kurs Eğitmeni Linas Starsesskis tarafından Kurs Katılım Sertifikaları ve Europass Belgeleri takdim edildi.

Son derece değerli ve etkili bilgi ve beceriler geliştiren öğretmenlerimiz, ayrıca Lisbon kentinin tarihi ve kültürel değerlerini ziyaret ederek Portekiz insanı,kültürü,tarihi ve turistik yerleri tanıma şansı buldular.

                   

LİSBON YAPILANDIRIMIŞ KURS EĞİTİM ETKİNLİĞİ ÖZET VİDEO

Selfykal.com