BİLİNÇLİ İNTERNET GÜVENLİ GELECEK

                       BİLİNÇLİ İNTERNET GÜVENLİ GELECEK/ BETTER USER SAFER FUTURE

                                          October/2019- Aprıl/2019

PROJE HAKINDA/ ABOUT THE PROJECT

Sürekli gelişen ve değişen bu teknoloji çağı içinde, İnternetin hayatımıza her geçen gün daha büyük hızla girmesiyle İnternet ortamında çocuklarımızın ve öğrencilerimizin karşılaşacağı problemler de çeşitlenmektedir. Bu proje ile öğrencilerimize İnterneti bilinçli ve yerinde kullanma ve İnternette etik davaranışlar nasıldır?, siber suçlar ile karşılaşınca verilmesi gereken tepkiler nelerdir? ve nasıl olmalıdır? üzerine bilinç oluşturma çalışmaları yapılacaktır.

 The possible problems of our students and children will face are growing day by day in the constantly growing and changing technology era.With this project,we aim to make our students using the internet in a conscious and safe way,promote them to become aware of the ethical manners in Internet.

What is cyberbullying and what reactions should be given in case of cyberbullying. It is aimed to raise awareness on safer internet use.

HEDEFLER / AIMS

-Öğrencilerin güvenli ve sağlıklı bir ortamda internet erişimini sağlamada katkı sunmak

-Dijital yeterlilik kazandırırken bilinçli kullanıcı olmalarını sağlamak

-İnternet etiği ned

ir ve internette etik davranışlar hakkında bilgilenmek

-Bilinçli ve sorumlu bir vatandaş olmak

-Demokratik katılım bilinci oluşturarak farklılıklara anlayışla yaklaşmak

-Çeşitli ve güncel bilgi kaynaklarını öğrenerek dünya gelişimine ayak uydurmak

-problem çözme ve yaratıcılık becerilerini geliştirmek

-proje tabanlı öğrenme yoluyla yeni bir ürün ortaya koymanın hazzını yaşatmak

-Web 2.0 araçlarının tanınması ve kullanımının yaygınlaştırılması

-to help students use safer internet

-to raise awareness on Internet Ethical Behaviors

-To create awareness on democratic participation and to be tolerant to diversity

-to be able to follow technological developments of the world

-to improve problem solving and creativity skills

-to be aware of the new WeB 2.0 Tools ,applications and help others to learn them

ÇALIŞMA SÜRECİ /WOKING PROCESS

Projemiz Ekim 2019’da başlayıp Nisan 2020’de  bitirilecektir.

Ekim : Proje ortakların tespiti ve projeye eklenmesi, gönüllü öğrencilerin seçilmesi ve Twinspace ‘e eklenmesi, okul, şehir ve üyelerin tanıtılması, proje çalışmalarının başlatılması

Kasım :

-Proje afişinin oluşturulması ve proje logosunu seçilmesi? ( mentimeter, tricider, Google forms vb.)

-İnternet Etiği nedir? İnternette etik davranışlar nelerdir? Hakkında bilgilendirme çalışmaları yapılması. Okul panolarının hazırlanması.

Aralık : İnternette işlenen siber suçlar nedir? Neler olabilir? konularının araştırılması ve gerçek hayat hikayelerinin paylaşılması.( padlet,s way vb.)

Ocak : İnternnette işlenen siber suçlar ile ilgili alınması gereken önlemler konularında bilinç oluşturma çalışmaları yapılması ( afiş,slogan,yazı,görsel..) Twinboard’a yüklenmesi

Şubat :

-Güvenli İnternet Günü kutlamalarına katılım ve bilinçlendirme çalışmaları yapılması, sınıflarda öğrencilere günün anlam ve önemi hakkında sunumların yapılması

 

BEKLENEN SONUÇLAR /EXPECTED RESULTS

Proje sonucunda öğrencilerimizde İnternetin bilinçli ve Güvenli kullanımı konusunda farkındalık oluşacak,İnterneti kullanım ve İnternette etik davranma konularında bilgilenme deneyimi elde etmiş olacak olan öğrenciler İnternette karşılaşacakları olası siber suçlar konularında hazırlıklı olmuş olacaklarve gerkeli önlemleri alarak dünyada meydana gelen değişim ve gelişimleri sağlıklı ve güvenli bir şekilde takip etmiş olacaklar.İşbirliği ve takım çalışması becerileri gelişecek, gelecek planları yaparken bu konudaki deneyimlerinden faydalanma şansı bulacaklar. Dijital becerileri geliştirme fırsatı bulacaklar.

At the end of the project,the students will be able to raise awareness on the safer and conscious use of Internet.The students will be prepered with the possible cyberbullying cases on ınternet and will be aware of taking precautions on cyberbullying.They will improve collaboration and teamwork competences.They improve their digital and language skills.

 

Selfykal.com