‘Ne Kadar Bağımlıyım? Ne Yapabilirim?’

About the project

Gençlere sonsuz özgürlük sunan Akıllı Telefonlar beraberinde Akıllı Telefon Bağımlılığı gibi bir sorunu ortaya çıkarmıştır. Gün geçtikçe daha çok yaygınlaşan Akıllı telefonlar gençler ve çocuklar arasında yalnızlık, asosyalleşme, gerçek hayattan kopma, stres, psikolojik ve fizyolojik rahatsızlıklar, nomofobi ( no mobile phone ) gibi bir çok rahatsızlıklara neden olmaktadır. Projemiz ile Akıllı Telefon bağımlılığına farkındalık uyandırarak öğrencilerin bağımlılık konusunda bilinçlenmelerini, var olan Sosyal Medya ve ICT tutkularını avantaja çevirip bağımlılığa ikame edecek yeni, ilgi çekici, yaratıcı ICT (Web 2.0) uygulamalarını öğrenip kullanmak.

AIMS

-Aşırı ve Kontrolsüz telefon kullanımından kaynaklanan rahatsızlıkları tanıyarak Akıllı Telefon Bağımlılığına farkındalık uyandırmak,
-Bilinçli İnternet Kullanımı konusunda bilgilenmek ve sağlıklı dijitalleşme geliştirmek,
-İnternet Etiği, Sosyal ortamlarda Etik konuları hakkında bilgilenmek,
-ICT’de yeni yöntem ve teknikler öğrenerek ICT’yi yeniden keşfetmek,
-İletişim becerisini ve dijital yeterliliği geliştirmek,
-Bağımlılığa farkındalık geliştirip yaşam kalitesini artırmak,
-Dijital yeterlilikle elde edilecek özgüvenle gelecekte uygun meslek seçimine katkı sunmak.
-Bilgisayar Bilimlerine ve Kodlama Eğitimine Teşvik etmek

WORK PROCESS

Projemizin çalışma süreci Ekim 2018 ile Mayıs 2019 tarihleri arasındadır. İhtiyaç durumunda çalışmaların koordine edilmesi ve gerekli organizasyonların ayarlanması için webinar toplantıları yapılacaktır.
Ekim: -Proje’nin sınıflarda tanıtılması,
-Türkçe’ye uyarlanarak güvenilir ve geçerliliği ispatlanmış Akıllı Telefon Bağımlılığı Kısa Formu (ATBÖ-KF) ölçeğinin uygulanması,
-Projede görev alacak öğrencilerin belirlenmesi ve Twinspace’e yüklenmesi,
Kasım: -Proje ortaklarının tanıştırılması,öğrencilerin birbirleriyle iletişime geçmelerinin sağlanması (Forum)
-Okul ve şehir tanıtımlarının Twinspace’de paylaşılması,
-ATBÖ-KF sonuçlarının paylaşılması,
-Proje logosu ve afişinin belirlenmesi için oylamaya sunulması ve belirlenmesi,
Aralık:Kodalamaya teşvik için etamin etkinliği başalatılaması
-İnternet Etiği ve sosyal ortamlarda etik davranışlar hakkında öğretmenlerin öğrencileri bilgilendirmesi,
-Bilinçli İnternet Kullanımı konusunda Bilgilendirme semineri/konferansı verilmesi

EXPECTED RESULTS

-Bu proje ile öğrenciler Akıllı Telefon Bağımlılığına bilinçli yaklaşarak ICT’yi etkili ve yararlı kullanma yollarını öğrenecekler.
-Öğrenciler proje süresince öğrenecekleri yaratıcı ve ilgi çekici Web 2.0 uygulamaları ile sağlıklı dijitalleşme ve iletişim gelişimi sağlayarak yaşam kaliteleri artacaktır.
-Bilgisayar Bilimleri ve Kodlama eğitiminin önemi anlaşılacak öğrencilerin gelecek meslek tercihlerinde öz güvenle yaklaşacaklardır

Selfykal.com