Tarihçe

Kanuni Anadolu Lisesi

Binanın Tarihçesi
Kemerkaya Rum Koleji Dönemi:
Kanunî Anadolu Lisesi binasında eğitim öğretim faaliyetleri sanıldığının aksine 1900’lü yıllarda değil çok daha önceleri, 17. yüzyılda başladı. Okul ilk olarak 1682 (veya 1630) yılında, Budapeşte’deki Atina Akademisi’nden müdür olarak gelen Kiminiti tarafından kuruldu. Önceleri ruhani liderler yetiştiren okul, ilerleyen yıllarda öğretmenlerin eğitimi üzerine yoğunlaştı ve tüm Balkan bölgesindeki Yunan okullarının öğretmen ihtiyacını karşılamaya başladı; din adamı, tarihçi, bilim adamı, yazar ve tüccarlar yetiştirdi.

Çeşitli nedenlerden dolayı binada eğitime zaman zaman ara verildi. İlerleyen yıllarda kullanılamaz duruma gelen bina 1898’de yıktırıldı. Birkaç zengin Rum tüccar ve halktan toplanan 15.000 altın lira ile devrin önemli mimarı Mimar Kakudilis tarafından yeniden yapıldı. “Frontistrion” (kolej) adıyla  15 Eylül 1902’de açılışı yapılan  bina, Kurtuluş Savaşı yıllarına kadar varlığını Kemerkaya Rum Koleji olarak  sürdürdü. Asırlar boyunca Yunan kültürünün yayılma amacına hizmet etmiş olan bu okul,  Sümela Manastırı ile eşdeğer kabul edilmiş.

Yunanlıların, işgal ettikleri yerlerdeki Türk okullarını kapatmaları üzerine Samsun ve Trabzon’daki Rum okulları da kapatıldı. Kurtuluş Savaşı yıllarında bina, askerî amaçlı kullanıldı. Cumhuriyetin kurulması ile 1923-1924 öğretim yılında, Zağnos’taki eski Rüştiye binasında öğretimine devam eden “Trabzon Dâr-ul-Muallimîn” (Öğretmen Okulu) burayı sahiplendi ve kısa sürede binaya taşındı. Öğretmen Okulu’nun buraya taşınmasında Trabzon’lu eğitimci Mustafa Reşîd TARAKÇIOĞLU (18921969)’nun büyük gayretleri olmuş ve kendisi  Mareşal Fevzi Çakmak tarafından da tebrik edilmiştir.

Öğretmen Okulu Dönemi:
Dâr-ul-Muallimîn bu yeni binasında, 3 Kasım 1923 tarihinde Kazım Karabekir Paşa ve 16 Eylül 1924 tarihinde de Gazi Mustafa Kemal tarafından ziyaret edilir. Atatürk okulun hatıra defterine şunları yazar: “Yeni nesil, en büyük cumhuriyetçilik dersini bugünkü öğretmenler topluluğundan ve onların yetiştireceği öğretmenlerden alacaktır.”  1924-25 öğretim yılında “Dâr-ul-Muallimîn” beş yıla çıkarılır ve adı “Muallim Mektebi” olarak değiştirilir.
1933-1934 öğretim yılında, Trabzon Lisesi binası çökme tehlikesi gösterir. Bu bakımdan, önce lisenin orta kısmı, sonra da tamamı bu binaya taşınır. Böylece iki okul, aynı binada eğitim vermeye başlar. Ortaya çıkan sıkışıklıktan,  Muallim Mektebi, İstanbul Haydarpaşa Lisesi Öğretmen Bölümü ile birleştirilir ve İstanbul’a taşınır. Böylece, Trabzon Muallim Mektebi 17 yıl sonra kapanmış olur.  Artık binamızda sadece,  Trabzon Lisesi vardır.
Binada 1935-1940 yılları arasında hizmet veren Trabzon Lisesi, 1940-1941 öğretim yılında, yeniden yapılan ve hâlen hizmet veren binasına taşındı.
Aynı yıl Kemerkaya Mahallesindeki binamızda, “Kemerkaya Orta Mektebi” açıldı ve bu mektep, 1949 yılına kadar tam 9 öğretim yılı hizmet verdi.

5 Kasım 1949 tarihinde yeniden açılan okulumuzun adı artık “Trabzon Erkek Öğretmen Okulu”dur. Adı farklı olsa da bu dönemde kız öğrenciler de okula kabul edilmiş ve okul Haziran 1950’de, on bir mezun vermiştir. Parasız yatılı ve gündüzlü olarak hizmet veren okul, kısa zamanda Trabzon’un en güzide eğitim kurumlarından biri olmuştur. Okulun 1969-1970 eğitim-öğretim yılına kadar üç yıl olan eğitim süresi, bu tarihten itibaren dört yıla çıkarılmıştır. 1975-1976 eğitim-öğretim yılına kadar Türk Milli Eğitimine nitelikli öğretmenler yetiştiren okul, bu tarihten itibaren “Öğretmen Lisesi”ne dönüştürülmüştür.   1978 yılına kadar Trabzon Öğretmen Lisesi olarak hizmet veren binamız, bu tarihten itibaren bir daha açılmamak üzere kapatılmıştır. Böylece 1890 yılında başlayan bu eğitimöğretim faaliyeti,  88 yıl sonra,  1978 yılında sona ermiş oldu.
Kapanan okul binası bir müddet boş kaldıktan sonra onarımdan geçirilir ve Fatih Yüksek Öğretmen Okulu’na geçici olarak verilir. Bu okulun KTÜ bünyesine katılıp Söğütlü’ye taşınmasıyla eğitime kapanan bina, Trabzon Anadolu Lisesi’ne tahsis edilir.

Anadolu Lisesi Dönemi:
Trabzon Anadolu Lisesi, MEB Orta Öğretim Genel Müdürlüğü’nün 2 Aralık 1981 tarihli yazısıyla 19821983 eğitim-öğretim yılında hizmete açılır. Geçici olarak Merkez İbrahim Alemdağ Ortaokulu’nda çalışmalarına başlayan Trabzon Anadolu Lisesi’ne, 20 Ağustos 1982  tarihinde Kadir ALTUNCU, kurucu müdür olarak atanır. Binanın eksikleri ve şehre çok uzak olması sebebiyle okul, geçici olarak Zehra Kitapçıoğlu Ortaokulu’nun üst katına taşınır ve 13 Eylül 1982 günü bu binada sade bir törenle eğitimöğretime başlanır. Eğitim yılının başında okulda öğretmen olarak sadece, Okulda otuz üç ilden 212 öğrenci eğitim görür. 1984 yılına kadar okul geçici olarak şehrin batısındaki Orman Muhafaza Memurları Eğitim Merkezi binasına taşınır. Bakanlık ve KTÜ Rektörlüğü arasında 21 Eylül 1982 tarihinde yapılan protokol gereği binamız, Trabzon Anadolu Lisesi’ne tahsis edilir.
 
1984-85 eğitim-öğretim  yılı başında okulumuz, artık, şimdiki binasında, on yedi öğretmeniyle Türk Milli Eğitiminin gözde eğitim kurumları arasındaki yerini alır. Binamızdaki eğitim önce, B blokta başlar. Tarihî bina olan A blok, sağlanan ödenekler ve yerel imkânlarla onarılır ve yeniden eğitimin hizmetine sunulur. Okul ilk mezunlarını 1988-1989 eğitim-öğretim yılında seksen yedi öğrencisiyle verir.  
 
Trabzon Anadolu Lisesi, Kanuni Anadolu Lisesi Oluyor.
Okulumuzun adı, x tarihinde, Trabzon’da doğan Cihan Padişahı Kanunî Sultan Süleyman (d. 27 Nisan
1494, Trabzon – ö. 6 Eylül 1566)’ın, doğumunun 500. yılı münasebetiyle, Milli Eğitimimiz tarafından, Kanuni Anadolu Lisesi olarak değiştirilir. 20 yıldır mezun ettiğimiz öğrencilerimiz, yurt içinde ve yurt dışında başarıdan başarıya koşuyorlar; hem okulumuzu hem de ülkemizi en iyi şekilde temsil ediyorlar.
Okulumuz, yetmiş iki öğretmeni ve yedi yüz elli iki öğrencisiyle Türk Milli Eğitimine nitelikli hizmet vermeye devam etmektedir.
Okulumuzda bugüne kadar görev yapan müdürlerimiz:
   Kadir ALTUNCU (Kurucu Müdür)
20.08.1982 / 30.09.2004
    Atıf SAVAŞ (Müdür Vekili)             
31.09.2004 / 23.07.2006
    Muhsin ÇAVUŞOĞLU                       
24.07.2006 / 16.04.2007
    Adnan ÇAKIROĞLU                           
18.04.2007 / 13.06.2014
    Mustafa BALABAN                            
19.09.2014 / (Halen görevde) 

 

Selfykal.com