Amacımız

Amacımız

SELFY Projesi kapsamındaki AMAÇLARIMIZ :

-Uluslararası alanda öğretmen/yöneticilerin hareketliliğini artırarak Avrupa standartlarında eğitimde yenilikçi,kapsayıcı ve kaliteli eğitim fırsatlarını deneyimleyerek eğitim ortamında uygulamak

-Akıllı Telefon Bağımlılığına farkındalık uyandırmak

-Gençlerin akıllı telefon tutkularını göz önünde bulundurarak,ilgilerini avantaja çevirip bağımlılığa ikame edecek teknolojik,yenilikçi uygulamaları ders planlarına entegre etmek

-Gençlerin boş zamanlarını etkili ve verimli bir şekilde değerlendirme,kullanma alışkanlıkları kazandırmak

-Bağımlılığa bağlı asosyalleşen,kendini topluma kapatan,etkin iletişim güçlüğü yaşayan gençliğin etkili iletişim kurabilmesini sağlayarak sosyal içermelerini sağlamak

-Öğrencileri Avrupa ortak bilinci konusunda etkilemek,dengeli,sürdürülebilir yüksek yaşam normlarına ulaşabilmek konusunda bilgilendirmek

-Her mesleğin ihtiyaç duyduğu Bilgisayar Bilimi’nin önemini vurgulayarak Kod yazmayı küçük adımlarla öğretmek,görsel öğelerle kodlama eğitimini eğlenceli hale dönüştüren uygulamaları tanımalarını sağlayarak öğrencilere eleştirel düşünme,yaratıcılık,problem çözme beceriler geliştirmeyi sağlamak

-ICT’nin potansiyelini kullanmayı daha iyi öğrenerek  EBA’nın kullanımına daha bilinçli ve özgüvenli yaklaşarak EBA’nın derslerde daha etkin,verimli kullanılmasını sağlamak

-Dijital göçmenlerin teknoloji alanında profesyonelleşmeleri ve mesleki gelişimleri için araç ve yöntem geliştirmelerine katkı sunmak

-Ebeveynler ve diğer dış paydaşlarla işbirliğini geliştirmek,deneyim paylaşımı yaparak okulların işbirliği yaklaşımlarını,ağ oluşturmalarını desteklemek

-Öğrencilerin Huzur Evi ziyareti etkinliklerine katılımları sağlanarak aktif vatandaşlığa teşvik etmek,yardımlaşma ve sosyal saygı duyularını geliştirerek yaşlı bireylerin sosyal hayata katılımını ve birikim paylaşmaları için zemin hazırlamak

-Örgün eğitim,yaygın eğitim,Avrupa dilinin eğitimini deneyimleyip Avrupa boyutunda nitelikli eğitim almak,kendi eğitim kurumuyla özdeşleştirerek yeni eğitim öğretim ortamı oluşturmak

-Yurt dışı eğitim,aile ve sosyal yaşam kültürünü yerinde görerek AB değerlerini tanımak -Yabancı Dil becerileri geliştirmek-Kurumumuza uluslararası bir kimlik kazandırmak

    Bütün bunları yanında bu projeyle nihai hedefimiz kurumumuz merkezli hareket ederek küresel bir problem olduğunu düşündüğümüz Akıllı Telefon Bağımlılığı sorununa karşı küresel bir algı çerçevesinde yaklaşarak çözüm noktasında katkı sunmaktır.

Selfykal.com