İçerik

 

İÇERİK

Bilgi ve İletişim Teknoloji’lerinin (ICT) hızla gelişmesiyle,teknoloji çağı olarak adlandırılan bu dönemde cep telefonlarının en yeni nesli olan akıllı telefonlar pek çok teknolojiyi aynı anda tek bir araç üzerinde birleştirmiştir.Akıllı telefonlar özellikle gençler ve çocuklar arasında bağımlılık seviyesinde aşırı-kontrolsüz kullanıma bağlı bir çok psikolojik ve fiziksel sorun,çağın hastalığı diye tanımlanan nomofobi,asosyalleşme ve iletişim güçlüğü gibi rahatsızlıklara neden olmaktadır

Okulumuz öğrencilerinin akıllı telefona sahip olma imkanlarının (%100)yüksek düzeyde olması dolayısıyla söz konusu sorunların okulumuzda da yaşanması kaçınılmazdır.Okulumuzda projemiz başlamadan önce,400 öğrenciye uyguladığımız bilimsel ölçek ATBÖ-KF (Kwon,2013) ;

ATBÖ-KF 

sonuç verilerine göre en yüksek puanın 60 olduğu testte öğrencilerimizin 45  kesme puanı ile büyük çoğunluğunun akıllı telefon bağımlısı olduğu tespit edilmiştir.İnterneti kullanma amaçlarının başında sosyal medya,haberleşme,oyun,günde ortalama 5-6 saat telefonlarıyla zaman geçirdikleri,aşırı telefon kullanımlarının depresyon,asabiyet,saldırganlık,hafıza problemleri,yorgunluk hali,uykusuzluk gibi rahatsızlıklara sebebiyet verdiği  görülmüştür.Bu durum okulumuzdaki akademik başarıyı olumsuz yönde etkilemekte geleceğin dinamik gücü olan gençlerimizi pasifleştirmektedir.Yine telefonlarına gömülüp gerçek iletişim kurma becerisi gösteremeyen öğrencilerin asosyalleşme seviyeleri gittikçe artmaktadır

         SELFY başlıklı projemiz ile AB kuruluşları ile işbirliği içinde,eğitimde kalite geliştirme,yeni yöntem ve teknikleri öğrenme,akıllı telefon bağımlılığına ikame edecek ilgi çekici,verimli,yaratıcı ICT ve sosyal medya uygulamaları öğrenme,derslere entegre edebilme yetkinlikleri geliştirme amaçlanmıştır.Böylece eğlenirken öğrenmenin gerçekleşeceği INFOTAINMENT (information+entertainment)bir eğitim ortamı sağlanacaktır.Bunların yanında bağımlılığa sebebiyet veren stres kaynakları tanımak,sorunu oluşmadan çözebilmek için yetkinlik kazanılması hedeflenmektedir.

Yazar ve gelecek bilimci Mark Prensky 1980’den sonra dijital çağda doğup büyüyen genç nesli Dijital Yerliler,önce doğmuş,teknolojik dünyaya uyum sağlamada zorluk yaşayan nesli Dijital Göçmenler olarak tanımlamıştır.Aralarındaki kuşak farklılığından kaynaklanan uçurumla bu iki dijital grup okulumuzda mevcuttur.Projemizin hayata geçirilmesi ile dijital göçmenler(öğretmenler) yeni ICT ve Sosyal Medya uygulamalarını öğrenerek derslere entegre edebilecek,dijital yerlileri(öğrenciler)daha iyi anlayarak aralarındaki uçurum en aza indirgenmesi sağlanacaktır.

 

Selfykal.com