Proje Hakkında

Avrupa Birliği Erasmus+KA101 Okul Eğitimi Personel Hareketliliği

SELFY-Smart Education Lets Fredom to  Youngs

        2018-1-TR01-KA101-050210

             2018-2020

Önceden İnternet Bağımlılığı kavramı ön plandayken, şimdilerde bu kavramın yerini AkıllıTelefon Bağımlılığı(ATB)kavramı almıştır(Kwon vd,2013)
                

  Okulumuz,Kanuni Anadolu Lisesi, Avrupa Birliği Başkanlığı Erasmus + programı KA101 Okul Eğitimi Personel Hareketliliği Faaliyeti kapsamında kabul edilen ‘’ SELFY- Smart Education Lets Freedom to Youngs’’Adlı Projeyi Eylül 2019-Haziran 2020 tarihleri arasında yürütecektir.

            Dünya çapında Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin(ICT)hızla gelişmesiyle,bilgisayar,internet ve hepsinin yerini alan akıllı telefonlar hayatımızın vazgeçilmez parçaları olmuşlardır.İnternetin ortaya çıkış amacının bilgiye kolay,hızlı,güvenli ulaşmak,iletişimi kolaylaştırmak olmasına rağmen internetin hızla yaygınlaşması,her an ulaşılabilir olan cep telefonlarına kadar indirgenebilmesi ;

-yalnızlık

-asosyalleşme

-stress

-depresyon

-sinirlilik

-uykusuzluk

-yorgunluk

-agresif davranış

-kendini ifade etme zorluğu/iletişim güçlüğü

-psikolojik ve fiziksel bir çok soruna,

-Ayrıca çağın hastalığı olarak bilinen Nomofobi (No Mobile Phobia) gibi rahatsızlıklara neden olmaktadır.

SELFY Projemiz ile ;

Hedefimiz :

    Yazar ve gelecek bilimci Mark Prensky 1980’den önce doğmuş,teknolojik dünyaya uyum sağlamaya çalışan nesli Dijital Göçmenler ,1980’den sonra dijital çağda doğup büyüyen genç nesli Dijital Yerliler olarak tanımlamıştır. Dolayısıyla hepsi birer Dijital Yerli olan,dijital dünyanın içinde doğup büyüyen gençleri ve çocukları teknolojiden uzak tutmamız mümkün değildir.

    SELFY projemiz ile Akıllı Telefon Bağımlılığına farkındalık uyandırırken, gençlerin akıllı telefon tutkularını göz önünde bulundurarak, ilgilerini avantaja çevirip bağımlılığa ikame edecek teknolojik, yenilikçi uygulamaları ders planlarına entegre ederek yenilikçi bir eğitim ortamı sağlamayı hedefliyoruz.

Amaçlarımız;

AB kuruluşları ile işbirliği içinde;

-Akıllı Telefon Bağımlılığına farkındalık uyandırmak

-Gençlerin boş zamanlarını etkili ve verimli bir şekilde değerlendirme, kullanma alışkanlıkları kazandırmak

-Bağımlılığa bağlı asosyalleşen, kendini topluma kapatan, etkin iletişim güçlüğü yaşayan gençliğin etkili iletişim kurabilmesini  sağlamak

-Akıllı telefon bağımlılığına ikame edecek ilgi çekici, verimli, yaratıcı ICT ve sosyal medya uygulamaları öğrenme, Web 2.0 araçlarını yakından tanımak

-Öğrencilerin Huzur Evi ziyareti etkinliklerine katılımları sağlanarak aktif vatandaşlığa teşvik etmek, yardımlaşma ve sosyal saygı duyularını geliştirerek yaşlı bireylerin sosyal hayata katılımını ve birikim paylaşmaları için zemin hazırlamak

Yurt Dışı Eğitimlerimiz :

1. Barselona/ İspanya : ”Tablet ve AkıllıTelefon: Mobil Cihazları Eğitim Aracı Olarak Kullanma”

2. Paris/Fransa : ”Tüm Eğitim Alanlarında Kodlama”

3.Bologna/İtalya : ”Açıkhava Eğitimi:Yeni bir eğitim yöntemi”

4.Tenerife/İspanya : ”Stress Yönetimi”

  Proje Sonucunda Neler Bekliyoruz…

   *Akıllı Telefon bağımlılığı konusunda farkındalık oluşacak,öğretmenler,öğrenciler,veliler kendi SELFY’ lerini çekerek değişime ilk kendilerinden başlayacaklardır.

  *Telefonlarına gömülüp asosyalleşen,iletişim güçlüğü çeken öğrencilerin proje kapsamında yapılacak sosyal ve kültürel aktivitelerle sosyal içermeleri sağlanacak,topluma faydalı birey olabilmelerine katkı sunulacaktır.

 *Yaşlı bireylerle iletişime girecek olan öğrencilerin yardımlaşma,dayanışma duyuları gelişecek,insancıl özellikler geliştirecekler,iç içe olmanın etkisiyle hayatın gerçeklerini tanıma şansı bulacak olan öğrenciler, kısa,orta ve uzun vadede yaşam kalitesi açısından geleceklerini planlama konusunda fikir geliştirme fırsatı bulacaklardır.

*Öğrencilerimiz boş zamanlarını  ETKİLİ DEĞERLENDİRME ALIŞKANLIĞI kazanacaklardır.

 *Yaşlı bireylerle zaman geçirerek, kodlama ile yaratıcılığı geliştirerek, yararlı ICT uygulamalarla yeni alışkanlıklar kazanmış olan öğrenciler topluma faydalı bireyler olmayı hedefleyeceklerdir.

SELFY  ile Eğlenirken öğrenmenin gerçekleşeceği INFOTAINMENT (information+entertainment)bir eğitim ortamı hedefleniyor.

Selfykal.com