Ana sayfa

Ana sayfa

 

 

 Sitemize Hoşgeldiniz! Sitemizde projemiz kapsamında yürüttüğümüz tüm çalışmalarımıza erişebilir istediğiniz şekilde faydalanabilirsiniz.

                                       AVRUPA BİRLİĞİ ERASMUS+ PROGRAMI                                                 

       SELFYSmart Education Lets Freedom to Youngs /2018-1-TR01-KA101-050210

Dünya çapında Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin(ICT)hızla gelişmesiyle,bilgisayar,internet ve hepsinin yerini alan akıllı telefonlar hayatımızın vazgeçilmez parçaları olmuşlardır.İnternetin ortaya çıkış amacının bilgiye kolay,hızlı,güvenli ulaşmak,iletişimi kolaylaştırmak olmasına rağmen internetin hızla yaygınlaşması,her an ulaşılabilir olan cep telefonlarına kadar indirgenebilmesi psikolojik ve fiziksel bir çok soruna,çağın hastalığı olarak bilinen Nomofobi (No Mobile Phobia)gibi rahatsızlıklara neden olmaktadır.Öğretmenlerimizin,öğrencilerin telefon kullanımlarına yönelik gözlemleri bu tanımlanan bozuklukların öğrencilerimizde de yoğun bir şekilde var olduğunu ortaya çıkarmıştır.Önceden İnternet Bağımlılığı kavramı ön plandayken,şimdilerde bu kavramın yerini AkıllıTelefon Bağımlılığı(ATB)kavramı almıştır(Kwon vd,2013).

                       

Okulumuzda,bilimsel tespit ortaya koymak amacıyla 400 öğrenciye Akıllı Telefon Bağımlılığı Ölçeği Kısa Formu (ATBÖ-KF) (Kwon, 2013)uygulanmıştır.10-60 arasında değişen ölçek sonuçları,Kore örnekleminde 32 olan ölçek sonuçları ile karşılaştırıldığında,okulumuzdaki 45 kesme puanı acilen önlem almamız gerektiğini düşündürtmüştür.Fizibilite çalışmalarında okulumuz öğretmen-velilerine yöneltilen anket cevaplarında öğrencilerin uykusuz,yorgun,stres,agresif davranışlar,kendilerini ifade etme zorluğu,iletişim güçlüğü gibi sorunlar yaşadıkları,günde ortalama 5-6 saat telefonla zaman geçirdikleri ve bunların da akademik başarıyı olumsuz yönde etkilediği saptanmıştır.Ayrıca TÜİK 2017 Hanehalkı Bilişim Teknolojileri kullanım araştırması verilerine göre ülkemizde hanelerin%80 İnternete erişim imkanına sahip olması ATB riskini artırmaktadır.

SELFYSmart Education Lets Freedom to Young projemiz ile AB kuruluşları ile işbirliği içinde,eğitimde kalite geliştirme,yeni yöntem ve teknikleri öğrenme,Akıllı Telefon ve Teknoloji Bağımlılığına dikkat çekmek,Akıllı Telefon Bağımlılığına ikame edecek ilgi çekici,verimli,yaratıcı ICT ve sosyal medya uygulamaları tanıma,Web 2.0 araçlarını öğrenme ve derslerde kullanabilme,derslere entegre edebilme yetkinlikleri geliştirme,tüm bunların yanında kendi telefon kullanım durumunun farkına varma ,kendini keşfetme ve yeni hobiler edinebilme becerileri geliştirmek amaçlanmıştır.Böylece eğlenirken öğrenmenin gerçekleşeceği INFOTAINMENT (information+entertainment)bir eğitim ortamı sağlanması hedeflenmiş ve  bağımlılığa sebebiyet veren stres kaynaklarını tanımak ve sorunu oluşmadan çözebilmek için yetkinlik kazanılması hedeflenmektedir.

Konu ile ilgili sınırlı sayıda bilimsel araştırma yapılmış,tüm dünyada ciddi bir sorun haline gelmiş Akıllı Telefon Bağımlılığı riski altında olan bireylere,hatayı oluşmadan önleyebilecek nitelikte bir eğitim hakkı sağlamak,BİLİNÇLİ İNTERNET KULLANICISI olmalarına vurgu yapmak için SELFY (kendi fotoğrafını çekme)projesi ile,bireylerin kendi fotoğraflarını çekip değişime kendilerinden başlamaya ilk adımı attırmak hedeflenmiştir.Bütün bunların yanında bu projeyle nihai hedefimiz kurumumuz merkezli hareket ederek KÜRESEL BİR PROBLEM olduğunu düşündüğümüz ATB’ye küresel bir algı çerçevesinde yaklaşarak çözüm noktasında katkı sunmaktır.

Bu amaçlarımızı gerçekleştirmek amacıyla Projemiz kapsamında en az 16 öğretmenimizin Avrupa’da dört farklı Eğitim Etkinliğine katılması ve edinilen deneyimlerin okulumuz eğitim ortamına entegre edilmesi planlanmıştır.