Projenin Tanıtımı ve ATBÖ-KF Ölçeği

Okula Yeni gelen öğrencilere Projenin Tanıtım ve ATBÖ-KF Ölçeği Uygulama

Avrupa Birliği Erasmus+ programı kapsamında hibe almaya hak kazanan SELFY-Smart Education Lets Freedom to Youngs projesi okulumuza yeni gelen öğrencilere tek tek bütün sınıflarda tanıtıldı.

Projenin amaçlarından ve yapılacak çalışmalardan bahsedildi. Aynı zamanda, Türk öğrencileri üzerinde denenerek geçerliliği ve güvenilirliği ispatlanmış Akıllı Telefon Bağımlılığı Ölçeği Kısa Formu (ATBÖ-KF) (Kwon,2013) uygulandı. 

ATBÖ-KF

Öğrencilerin akıllı telefon bağımlılık seviyelerini ölçmek amaçlı uygulanan ölçek sonuçları daha sonra konferansta açıklanacaktır.

 

Selfykal.com