İçerik

 

İÇERİK

Bilgi ve İletişim Teknoloji’lerinin (ICT) hızla gelişmesiyle,teknoloji çağı olarak adlandırılan bu dönemde cep telefonlarının en yeni nesli olan akıllı telefonlar pek çok teknolojiyi aynı anda tek bir araç üzerinde birleştirmiştir.Akıllı telefonlar özellikle gençler ve çocuklar arasında bağımlılık seviyesinde aşırı-kontrolsüz kullanıma bağlı bir çok psikolojik ve fiziksel sorun,çağın hastalığı diye tanımlanan nomofobi,asosyalleşme ve iletişim güçlüğü gibi rahatsızlıklara neden olmaktadır

Okulumuz öğrencilerinin akıllı telefona sahip olma imkanlarının (%100)yüksek düzeyde olması dolayısıyla söz konusu sorunların okulumuzda da yaşanması kaçınılmazdır.Okulumuzda 400 öğrenciye uyguladığımız bilimsel ölçek ATBÖ-KF (Kwon,2013)sonuç verilerine göre en yüksek puanın 60 olduğu testte öğrencilerimizin 45 kesme puanı ile büyük çoğunluğunun akıllı telefon bağımlısı olduğu tespit edilmiştir.İnterneti kullanma amaçlarının başında sosyal medya,haberleşme,oyun,günde ortalama 5-6 saat telefonlarıyla zaman geçirdikleri,aşırı telefon kullanımlarının depresyon,asabiyet,saldırganlık,hafıza problemleri,yorgunluk hali,uykusuzluk gibi rahatsızlıklara sebebiyet verdiği  görülmüştür.Bu durum okulumuzdaki akademik başarıyı olumsuz yönde etkilemekte geleceğin dinamik gücü olan gençlerimizi pasifleştirmektedir.Yine telefonlarına gömülüp gerçek iletişim kurma becerisi gösteremeyen öğrencilerin asosyalleşme seviyeleri gittikçe artmaktadır

         SELFY başlıklı projemiz ile AB kuruluşları ile işbirliği içinde,eğitimde kalite geliştirme,yeni yöntem ve teknikleri öğrenme,akıllı telefon bağımlılığına ikame edecek ilgi çekici,verimli,yaratıcı ICT ve sosyal medya uygulamaları öğrenme,derslere entegre edebilme yetkinlikleri geliştirme amaçlanmıştır.Böylece eğlenirken öğrenmenin gerçekleşeceği INFOTAINMENT (information+entertainment)bir eğitim ortamı sağlanacaktır.Bunların yanında bağımlılığa sebebiyet veren stres kaynakları tanımak,sorunu oluşmadan çözebilmek için yetkinlik kazanılması hedeflenmektedir.

Yazar ve gelecek bilimci Mark Prensky 1980’den sonra dijital çağda doğup büyüyen genç nesli Dijital Yerliler,önce doğmuş,teknolojik dünyaya uyum sağlamada zorluk yaşayan nesli Dijital Göçmenler olarak tanımlamıştır.Aralarındaki kuşak farklılığından kaynaklanan uçurumla bu iki dijital grup okulumuzda mevcuttur.Projemizin hayata geçirilmesi ile dijital göçmenler(öğretmenler) yeni ICT ve Sosyal Medya uygulamalarını öğrenerek derslere entegre edebilecek,dijital yerlileri(öğrenciler)daha iyi anlayarak aralarındaki uçurum en aza indirgenmesi sağlanacaktır.

 

PROJEMİZ KAPSAMINDA AMAÇLARIMIZ :

-Uluslararası alanda öğretmen/yöneticilerin hareketliliğini artırarak Avrupa standartlarında eğitimde yenilikçi,kapsayıcı ve kaliteli eğitim fırsatlarını deneyimleyerek eğitim ortamında uygulamak

-Akıllı Telefon Bağımlılığına farkındalık uyandırmak

-Gençlerin akıllı telefon tutkularını göz önünde bulundurarak,ilgilerini avantaja çevirip bağımlılığa ikame edecek teknolojik,yenilikçi uygulamaları ders planlarına entegre etmek

-Gençlerin boş zamanlarını etkili ve verimli bir şekilde değerlendirme,kullanma alışkanlıkları kazandırmak

-Bağımlılığa bağlı asosyalleşen,kendini topluma kapatan,etkin iletişim güçlüğü yaşayan gençliğin etkili iletişim kurabilmesini sağlayarak sosyal içermelerini sağlamak

-Öğrencileri Avrupa ortak bilinci konusunda etkilemek,dengeli,sürdürülebilir yüksek yaşam normlarına ulaşabilmek konusunda bilgilendirmek

-Her mesleğin ihtiyaç duyduğu Bilgisayar Bilimi’nin önemini vurgulayarak Kod yazmayı küçük adımlarla öğretmek,görsel öğelerle kodlama eğitimini eğlenceli hale dönüştüren uygulamaları tanımalarını sağlayarak öğrencilere eleştirel düşünme,yaratıcılık,problem çözme beceriler geliştirmeyi sağlamak

-ICT’nin potansiyelini kullanmayı daha iyi öğrenerek  EBA’nın kullanımına daha bilinçli ve özgüvenli yaklaşarak EBA’nın derslerde daha etkin,verimli kullanılmasını sağlamak

-Dijital göçmenlerin teknoloji alanında profesyonelleşmeleri ve mesleki gelişimleri için araç ve yöntem geliştirmelerine katkı sunmak

-Ebeveynler ve diğer dış paydaşlarla işbirliğini geliştirmek,deneyim paylaşımı yaparak okulların işbirliği yaklaşımlarını,ağ oluşturmalarını desteklemek

-Öğrencilerin Huzur Evi ziyareti etkinliklerine katılımları sağlanarak aktif vatandaşlığa teşvik etmek,yardımlaşma ve sosyal saygı duyularını geliştirerek yaşlı bireylerin sosyal hayata katılımını ve birikim paylaşmaları için zemin hazırlamak

-Örgün eğitim,yaygın eğitim,Avrupa dilinin eğitimini deneyimleyip Avrupa boyutunda nitelikli eğitim almak,kendi eğitim kurumuyla özdeşleştirerek yeni eğitim öğretim ortamı oluşturmak

-Yurt dışı eğitim,aile ve sosyal yaşam kültürünü yerinde görerek AB değerlerini tanımak -Yabancı Dil becerileri geliştirmek-Kurumumuza uluslararası bir kimlik kazandırmak

    Bütün bunları yanında bu projeyle nihai hedefimiz kurumumuz merkezli hareket ederek küresel bir problem olduğunu düşündüğümüz Akıllı Telefon Bağımlılığı sorununa karşı küresel bir algı çerçevesinde yaklaşarak çözüm noktasında katkı sunmaktır.

 

Selfykal.com