Ana sayfa

SELFY başlıklı projemiz ile AB kuruluşları ile işbirliği içinde,eğitimde kalite geliştirme,yeni yöntem ve teknikleri öğrenme,akıllı telefon bağımlılığına ikame edecek ilgi çekici,verimli,yaratıcı ICT ve sosyal medya uygulamaları öğrenme,derslere entegre edebilme yetkinlikleri geliştirme amaçlanmıştır.Böylece eğlenirken öğrenmenin gerçekleşeceği INFOTAINMENT (information+entertainment)bir eğitim ortamı sağlanacaktır.Bunların yanında bağımlılığa sebebiyet veren stres kaynakları tanımak,sorunu oluşmadan çözebilmek için yetkinlik kazanılması hedeflenmektedir.